Skoči na glavno vsebino

Projekt Zdravje v vrtcu

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

 

NAČRT PREDVIDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV IN OHRANJANJE ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2013/14

RDEČA NIT PROJEKTA »MOJE ZDRAVO IN VARNO OKOLJE«

Vrtec pri OŠ Stražišče, Šolska ulica 2, 4000 Kranj

Enote, ki bodo izvajale program: Žabnica-Gasilski dom, Žabnica in Besnica

Vzgojiteljice

Vzgojiteljice – pomočnice

Monika Balantič

Andreja Traven

Nina Vodnik

Karmen Zagorc

Polona Štilec

Hilda

Vanja Trček

Mateja Porenta

Ema Brezar

Helena Engelman

Urša Marc

Darja Letnar

Živa Lončarič

Silva Potočnik

Mojca Kepic

Biserka Bajželj

Ime in priimek koordinatorja: Monika Balantič

 

ZAP.

ŠT. NALO-GE

AKTIVNOSTI, PROJEKTI, NALOGE, DEJAVNOSTI, KI JIH NAČRTUJETE V TEM PROJEKTU

(naslov, kratek opis)

CILJI

(Kaj nameravate doseči z določeno nalogo, akcijo, projektom … Kratkoročni oz. dolgoročni cilji)

IZVAJALCI

(Kdo jo bo izvajal?)

TRAJANJE NALOGE

(npr. 1-3 dni, 1 teden, 1-3 mesece, pol leta, celo leto…)

METODE IN OBLIKE DELA

(ogled, delavnica, igra…)

1.

OHRANIMO ZDRAVJE Z GIBANJEM

Bivanje in različne gibalne dejavnosti na prostem,

v naravi (igra, , dejavnosti z različnimi športnimi rekviziti, hoja po različno težavnih terenih v vseh vremenskih razmerah)

Vsakodnevne gibalne dejavnosti (jutranja razgibavanja, gibalne minutke, gibalne in rajalne igre, zabavne gibalne igre, vaje in igre sproščanja, vaje joge masaže, tibetančkov, vadbena ura v telovadnici ali na prostem)  

Organizirane aktivnosti v okviru vrtca:

Jesenski kros

Spoznavni in zaključni izlet

VAROVANJE

pred nevarnostmi doma, v vrtcu, v okolju, v prometu

Športni program MALI SONČEK:

-modri     -2-3-leta,

zeleni-3-4-leta,

-oranžni-4-5 let ,

-rumeni- 5-6 let

Razvijanje gibalnih sposobnosti,

spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok

Strokovni delavki vrtca

celo leto

celo leto

1x letno

celo leto

celo leto

Igra, opazovanje, pogovor, posnemanje. raziskovanje

Igra, posnemanje, opazovanje praktično delo

2.

OSTAL BOM ZDRAV

Ogled lutkovnega filma

Pregledovanje in branje zgodb o zdravju

Navajanje na pravilno umivanje rok

Pripoved pravljice, npr. Juri Muri v Afriki,

Navajanje na pravilno kašljanje in kihanje

Navajanje na pravilno brisanje nosu

SKRB Za čistočo,

za oblačila primerna aktivnostim in vremenskim razmeram

Projekt Pasavček-varno v prometu

SKRBIMO ZA ZOBE

Obisk zobozdravstvene preventivne medicinske sestre in ogled diafilma Baktus in Karius

Obisk zobozdravnika v jasličnih oddelkih

Učenje pravilnega umivanja zob

Poslušanje zgodbic: Aleja mlečnih zobkov,

Mišek Tip pri zobozdravniku

MEDI MEDO in POKLICI

Seznanjanje s poklici (zdravnik, medicinska sestra, farmacevt),

-igra vlog (zdravnik, medicinska sestra, bolnik, farmacevt).

Seznanjanje s človeškim telesom in njegovim delovanjem preko: knjig, slik, filma, računalniške didaktične igre moje sijajno človeško telo,

PROJEKT VARNO S SONCEM

Izdelovanje plakata Varno s soncem.

Branje zgodbice: Senčna ura.

Opazovanje in opisovanje sonca in sence in sodelovanje v pogovoru, slikanje sonca.

Pogovor in učenje pravil o škodljivem vplivu sonca.

Izdelovanje pokrival, sončne ure.

Poslušanje zgodbic in petje pesmic o soncu.

Spoznavanje osnovnih načel osebne higiene.

Spoznavanje oblačil in obutev, ki so primerne za različne dejavnosti,

Pridobivanje izkušenj, kako sam in drugi vplivajo na zdravje.

Spoznavanje, kako se varovati pred boleznimi in navajanje na zdrav način življenja.

Odpravljanje strahu pred zdravnikom, zobozdravnikom.

Ozaveščanje o škodljivih vplivih sonca

Navajanje na pravilno zaščito pred sončnimi žarki .

Strokovni delavki vrtca

strokovni delavki vrtca

strokovni delavki vrtca

Ob posameznem tematskem sklopu načrtovanj

celo leto

Nekaj dni

ob posameznem sklopu načrtovanj

ob posameznem sklopu načrtovanj

Igra,

ogled filma,

poslušanje zgodbice,

opazovanje, pogovor, posnemanje,

praktično delo

Igra,

opazovanje, pogovor, posnemanje,

praktično delo

opazovanje, pogovor,

poslušanje,

pripovedovanje, posnemanje.

pokušanje.

Igra,

opazovanje, pogovor,

poslušanje,

pripovedovanje, posnemanje

3.

PREHRANJUJMO SE VARNO IN ZDRAVO

-vključevanje slovenskih jedi in jedi značilnih za okolje v katerem bivamo

-izdelava sadnih in sadno-zelenjavnih napitkov,

-medeni napitek,

-jesenska pojedina (različni jesenski plodovi)

-teden brez sladkarij,

-sladkanje z medom-medene lizike,

-teden jabolk,

-zeliščni čaji,

-tudi pecivo je lahko zdravo,

-uživanje raznovrstnega sadja in zelenjave (pri malici),

-izdelava prehranske piramide,

-izdelovanje sadne kupe,

-didaktične igre

-uživanje zadostnih količin tekočin s poudarkom na neslajenem čaju, naravni limonadi, vodi z okusom zelišč,

-eko obroki-zajtrk, malica.

TEDEN BREZ SLADKARIJ

MLEČNI DAN

Kdor mleko pije od zdravja sije

– pokušanje mleka, različnih vrst jogurta

Branje zgodbice Brki od mleka (Feri Lainšček),

Predstavitev mlečnih izdelkov, obisk kmetije

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI S SADJEM

Prepevanje pesmic

Pokušanje suhega sadja in navajanje nanj

Navajanje na zadostno količino vode

Seznanjanje z zdravilnimi rastlinami.

Seznanjanje s koristnostjo zdravilnih rastlin za zdravje

Navajanje na uživanje raznovrstne in zdrave hrane.

Oblikovanje dobrih prehranjevalnih navad ter razvijanje družabnosti povezano s prehranjevanjem.

strokovni delavki vrtca

in

kuharice v naših kuhinjah

strokovni delavki vrtca

celo leto

celo leto

posamezni dnevi

ob posameznem sklopu načrtovanj

ob rojstnih dnevih otrok

Igra,

opazovanje, pogovor,

poslušanje,

pripovedovanje, posnemanje,

praktično delo

  Igra,

opazovanje, pogovor,

poslušanje,

pripovedovanje, posnemanje

  Igra,

posnemanje

4.

TO SEM JAZ – JAZ IN MOJI PRIJATELJI

Opazovanje samega sebe.

Primerjanje z drugimi otroki.

Opisovanje in pripovedovanje o svojih lastnostih in lastnostih sovrstnikov(barva las, oči, velikost, spol…).

Zbiranje zgodbic in pesmic in njihovo prebiranje(na temo To sem jaz, prijateljstvo…).

Igranje socialnih in zabavnih igric.

Druženje z drugimi skupinami v enoti, obiski bratcev in sestric

Razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih.

Razvijanje sposobnosti in način vzpostavljanja, vzdrževanja in uživanja v prijateljskih odnosih.

Seznanjanje s pravili v skupini in v vrtcu, razumevanje razlogov zanje ter seznanjanje s posledicami ob prekršitvi pravil sprejemljivega vedenja.

Poimenovanje delov telesa.

Ustvarjanje pozitivnega vzdušja, veselja in smeha

strokovni delavki vrtca

 

Igra,

opazovanje, pogovor,

poslušanje,

pripovedovanje,posnemanje  

5,

EKO za zdravje

Pomen gozdov – drevesa za zdravje človeka- branje in pregledovanje zgodb, časopisnih člankov

Varčujemo z vodo, elektriko.

Recikliramo papir, plastiko, organske odpadke.

Izdelujemo sredstva izdelke in igrače iz odpadnega in naravnega materiala.

Opazujemo okolje in prepoznavamo nepravilnosti človeškega delovanja (plastične vrečke, flomastri…).

Iščemo in se seznanjamo z ekološkimi eksperimenti ( kaj lahko naredimo, da bi bil zrak čist, da bi bilo naše okolje čisto in urejeno…)

VODA

Pomen vode, kroženje vode, poizkusi (hlapenje vode, talitev vode), pitna voda, varčevanje z vodo.

Pridobivanje izkušenj kako sami in drugi vplivamo na naravo in kako lahko samidejavno prispevamok ohranjanju in naravnega okolja.

Seznanitev s problemi in ozaveščanje otrok, da se obnašamo ekološko in s tem ohranjamo naš planet ZEMLJO zdravo in lepo za nas in naše zanamce.

strokovni delavki vrtca

 

Igra,

opazovanje, pogovor,

poslušanje,

pripovedovanje,posnemanje,

praktično delo

 

 

Datum: 19. 10. 2013

Obrazec izpolnil/a:                                                                                                             Ravnatelj:

Monika Balantič                                                                                                                  Pavel Srečnik

 

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost